Hva er kjønn?

Hvorfor er kjønn viktig?

Vi lever i et samfunn som er mer likestilt enn noen sinne, med fokus på individuelle rettigheter og tilbud som ikke er betinget av kjønn, klasse og etnisitet. Burde kvinner og menn da kunne behandles likt og sammen, eller sone sammen, med samme program og tilnærming?

I et samfunn som er mer og mer opptatt av likhet, våger vi likevel å påstå at det er forskjeller og at disse må tas hensyn til. Betyr likestilling at vi alltid skal behandle folk likt?

I kjønnsspesifikk behandling er tanken at kvinner og menn har ulike behov, og ulike måter å tilnærme seg problemer på. Under behandling skal man ha fokus på seg og sin problematikk, og da er det viktig å legge best mulig til rette for dette. Lite arbeid er gjort på hva som er det kjønnsspesifikke i behandling, og hva som fungerer. Dette ønsker vi å sette søkelys og fokus på.

I tillegg vil vi se nærmere på utfordringen for de pasientene som ikke identifiserer seg som han eller henne, de som opplever diskrepans mellom opplevd og fysisk kjønn, eller de som er tiltrukket av samme kjønn.
Har vi programmene, rammene, forståelsen for å ivareta disse individene og de utfordringene de står i? Dette er et tema vi opplever at det snakkes lite om i rusfeltet og ønsker derfor å ta dette inn som en del av tematikken i konferansen.

 


Les mer om

Reklamer